מפיץ את הבשורה, השכינה הסתלקה. פחדים ורצונות מודחקים. איזו רוח פרצים או מאורת פריצים מוצפת פרוצות. תירה בו תירה בו עכשיו. יודע מה עיצב, מפחד ממה שעוד יעצב, ואז מתעצב על אובדן חומר הגלם. תאמץ אותו תאמץ אותו עכשיו, לפני שיאבד. לרב נדמה שזה הולך ונבנה כשלמעשה הכל פה ותוך שהות קצרה כבר לא. תשמור עליו, תשמור עליו, לא עכשיו אלא תמיד. כי העיקרון הוא פשוט, כל אחד פורם ממך חוט. כי גם פסל הוא רק אבן שאיבדה כמה חתיכות. אז תחליט כבר, תחליט כבר עכשיו