כדור, תעוקת חזה טרם נחוותה. היום זה היום, הפור נופל ואני סוף סוף כל סוף נעמד. שלום לכם רגשי נחיתות, שלום לכם פחדים, אני קופץ למים. שומן של מחשבות התקשה לבינה, הניסיון נקרש לכדי סלע. אני הקיר ועלי את תישעני, אין בי מורא ובטח שלא יראה. מתווה את הדרך לעצמי תעקבי ותנסקי. מאחור תישארי, ולנצח במקום תצעדי. העגלה כבר לא ריקה ואותה האפיריון מפאר הסוסים רתומים, רוך ותום מול חוסן אני כבר לא נחבא אל הכלים. שאול, לא אחרי גבי אשליכך, אך אינך עוד בליבי כי אם במחשבתי. יהונתן אוחז במושכות ולא שם עוד יהבו בדוד.