מאז שאין לי טלויזיה בחדר אנ'לא רואה יותר עולם. מאז שאין לי טלויזיה בחדר אני בתוך עצמי נעלם. משלחת חיפוש לדרך יצאה, מעולם לא חזרה. בתת מודע נבלעה.