כשהעולם כל כך קטן אני אולי חלש

אבל הבית נראה לפתע כה חם.

שמשחק האנרגיה שודד את הקלוריה האחרונה

אני מתחפש איתך במיטה הגדולה.

את יחידת סגולה אבל אני מכיר אותך רק ביחידות מידה

בינתיים קטן-גדול עלי לשבור את השתיקה.

אני רוצה להתמסר, אבל כמו שהוא גדול, העולם,

כך אני ברגע האמת נאלם.

המילה, המילה, המעשה שכבר מוצה

אני חושב הרבה על המקום והזמן שנעצרו בבית החזה.