מוסיקת המקרה מעוררת נפש מיוסרת של יהודי.

למען מי?

אבות טרפו בוסר ושיני בנים זה מכבר נשרו.

למען מי?

צביטת הקרביים עדנה חזקה מכל ערעורי החדש האסור מן הקדמה.

למען מי?

סירוב הנפילה כטפח לפני הקרקע הפורייה.

למען מי?

עוד עץ אקליפטוס שותה ביצה במלוא גרונו, עוד עלה מבושם נדרס בעקבו.

למען מה?