אהבתנו תכביר מילים כי תביע אומר בשיר כנבל מנגן עלי פלג וזמרת טבע רעננה, כמשוך המנגן בכינור עת ערוב יומו היורד: יורד בלאט מקני הסוף בין פלגי הנחל המפכפך ונושא מימיו בין פלגי הלב המפכפך ונושא שירתו באמונה ובחדווה כמכתב לאוהב