-למה אתה קשה? -למה את רעה? -מה עשיתי לך י'בן זונה? כלב! -כלבה! דמעות זולגות, דלתות נטרקות. היא לחדר נכנסת, הוא לרחוב לשוטט. ואני? סוגר את המקלט.