צינת הלייל בין פרדסי השרון, ליבי לא במזרח ולא בסוף מערב כי עם בצפון.