ושוב הייתי מציע למי שרוצה להבין את השיר לקרוא את שירו של עמיתי 'עוף עם פלאפון' היצירה "ברא לא יצר הרע" ידידי השכחת? האם היצר הוא דבר חיצוני לך? האם הוא אינו חלק ממך? טעות בידך... היצר הינו נטיה בך! בך עצמך! ואין אתה יכול להתחמק אין אתה יכול לברוח הוא חלק ממך ואתה לא נלחם בו אתה לומד לבשל אותו לעשות אותו טוב לתקן אותו... תשאלני 'איך?' תשובה יש לי לך ידידי הוסף אור!! אור הנמצא בך! אור שבשלמתך! אתה צריך רק לכבס עצמך לעשות רענון מערכות הנפש אך ידידי, אל לך להתייאש מהיצר שמח בכל היש! כי השמחה היא הנצחון הראשוני על יצרך הניצחון האמיתי שיתן לך כוחות המשך כוחות בהם תעמוד מול היצר ותאמר "אתה איתי ואני איתך וביחד שנינו שנינו נאיר את אור ד' בעולם!" החושב אתה שהיצר שמח לנצח? טעות חמורה בידך ידידי הוא סובל כמוך אם לא יותר תנצח ותשביע את הרעב שלו וככה תתעלה למדרגת אור