די לאשמה די לתקווה ודי לאכזבה רק תשימי לב אל אשר שפתי לוחשות ואני אשים ליבי בכף ידך קץ להתחזות קץ לשממה קץ לשמיטת הלבבות לא עוד שפוף לא עוד אפוף ולא עוד טרוף מבער בערות מבאר את אשר על לוח חלק זה למראית עין ומעוור מושחתי לב רק שימי ידך בידי ואולי סוף סוף גם אני יהיה שלי