הלב מאיץ את קיצבו ואתה חסר אונים,

נשימה עמוקה, תגיד לעצמך שאתה נרגע.

פתאום רעד ביד, יכול או לא יכול?

מישיר מבט, נכנס לגוב, מתיישב בפינה,

מלטף את ההגבלה, נושם את הסביבה.

הלב סוף סוף סדיר.

הלביאה היא חתולה שמלקקת בחיקך מעט גבינה.