חטא - הקפיטליזם, חובט זה מכבר, על עצמותיו של עם - הפועלים; רודפי - בצע ותואווי - שמנת, על הררי - הנאתם, נחים בשאננת. על דבש - זיעתם של ההמונים, הם מעבים את כיסם; ניצוקים אליו זהובים, כמקרן - שִפעַם. אך עונשם, קרב בקצב - הסערה!