ים ~

סתם אחת. מכורה לאהבה.

לא היה בינינו אפילו זוהר

מה שהיא רצתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה