ים ~

סתם אחת. מכורה לאהבה.

כשהאושר מגיע יש לאחוז בו בעדינות...

לא היה בינינו אפילו זוהר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה