שמיים ודם

אוספת את החלומות שנרדמו בכיסים,מיישרת כל דף כתוב באהבה, ומקווה..גם אם אין למה.

סיפור ליום הסב.

שמש וארץ עדים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה