שמיים ודם

אוספת את החלומות שנרדמו בכיסים,מיישרת כל דף כתוב באהבה, ומקווה..גם אם אין למה.

איפה אתה שצריך אותך?הא?

אל תתיאש!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה