לה לי

כותבת את הכן ואת הלא ואת מה שביניהם ובעיקר.

עצימת עיניים אחת

שימני כחותם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה