לה לי

כותבת את הכן ואת הלא ואת מה שביניהם ובעיקר.

מצור

ניסיתי להסתנן לתל אביב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה