לה לי

כותבת את הכן ואת הלא ואת מה שביניהם ובעיקר.

הצלם

מים שחקו אבנים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה