עכשיו תקופת הבדידות

אתה יודע

קיץ

 

תקופת ההתנתקות

אתה יודע

אש

אין לי הסברים

הרגשה פנימית, שתחלוף

ובינתיים היא נכתבת

נוכחת

כאן