לעולם מסתכל על הכל מבחוץ

משאיר לכולם תמונות למזכרת

ואין לו אפילו אחת משלו

 

כותב את חייהם של אחרים

מזיל דמעה בשמחתם, בשברונם

מרכך נפילותיהם

בונה עולמם

סובל כאבם

 

מראה לכולם איך לחייך ואיך לעמוד

ותולה את הכל בתמונה ממוסגרת

מעל מיטת יחיד בחדר נעוריו