כשהשונות היא חד כיוונית מרגישים לבד.

עדיף בדו.

לא טוב להיות תלוי בטי.

עדיף טי בלתי.

האופציה לקשר תלויה בשם וגם בהשתנות.

עדיף בחיוביות.