בעצימת עיניים אחת

ראיתי את שנינו

מתגוללים

בעפר חיינו

 

בעצימת עיניים אחת

ראיתי אותך ואותי

שונאים עד כאב

אוהבים עד מוות

 

בעצימת עיניים אחת

ראיתי רכות

ערות

והעדר גדול מנשוא