ואולי הכל נמצא בתוך בועה ענקית

שכל רגע תתפוצץ ותעלם כלא היתה

אולי אני ממציאה את הכל ולא מחוברת

למציאות, שמחליקה לי בין הידיים

אולי הכל עובר לידי ואף פעם לא בתוכי

אולי למערה הזו אין סוף ואין אור בקצה

אולי החושך הוא נצחי

כובש ומתפשט

מפזר קור ועצב על הכל

אולי האפלה היא נצחית ולא תתפוגג לעולם

אולי אני אתפוגג ואשאיר כאן רק את גופי

האפל

הנופל

אולי הנפילה לא תהיה רכה וזה יכאב נורא

 

?אז מה

שיכאב

לי