סילבנה מנגנו

הסטוריונית שמבקשת להתחפר תחת רגבי הספקות. אם היה, אם לא, אם אתה, אם אי פעם, אם לנצח

ללא שם

ארוחת בוקר נכון ל- 19.9.05

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה