סילבנה מנגנו

הסטוריונית שמבקשת להתחפר תחת רגבי הספקות. אם היה, אם לא, אם אתה, אם אי פעם, אם לנצח

ארוחת בוקר נכון ל- 19.9.05

המילה בריאות הגיעה מהמילה "לברוא"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה