סילבנה מנגנו

הסטוריונית שמבקשת להתחפר תחת רגבי הספקות. אם היה, אם לא, אם אתה, אם אי פעם, אם לנצח

ללא שם

המילה בריאות הגיעה מהמילה "לברוא"

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה