איך תגיב
אם אספר לך
שנאנסתי.

איך
זוויות הפה שלך
יטו כלפי מטה
עין שמאל
תתכווץ
בתנועה בילתי
רצונית
הידיים
ינסו למצוא
בחוסר מנוחה
את המקום
הנכון.

איך
לא תוכל לגעת בי
מהתחשבות
פחד
או גועל.

איך
בין המילים
יווצרו מרווחים
של חוסר יכולת
בין השיחות
חוסר
רצון.

איך תגיב
אם אספר לך
שהכל רק חלק
מניסוי
וטעיה.
שרק רציתי לראות
איך תגיב
אם אספר לך
שנאנסתי.