בשעה שתים ורבע הרוח עומדת

בשתים ועשרים התן כבר בוכה

בוחצי הצרצרים מנגנים לי

שיר ערש לא מרדים בכלל

בשתים שלושים ושתים

הירח נכנס בדיוק לחלון

 

ברבע לשלוש החיים מסריחים

ולא שווים כלום

בשלוש הדמעות על הכרית כבר התייבשו