ניסיתי להסתנן לתל אביב

הראיתי את תעודת הזהות.

אמרו- זה לא מספיק

פתחתי את בית החזה

חשפתי את ליבי לעיניהם

אמרו- זה לא מספיק

אנחנו רוצים לראות שאת ישראלית באמת.

פרשתי את ידי

המזיעות

רציתי לחבק

והם

טרקו את הדלת

אמרו

כבר תרמנו בעבודה