ביבשה בתוך הים

מרגיש מדבר, שממה

בין מערבולות וזרמים.

 

והים שר שירתו,

ים הסופיות שנבקעה

ואני מבקשת שתבקע שוב

למעני

 

שתישטף לנצח

נפש שוממה