אני אוכלת חושך לארוחת בוקר

מלחמה לארוחת צהריים

סרטים כחולים הופכים למשהו שתולים בצומת

ילדים קטנים משחקים במכוניות תופת

והולכים לצלול בים המוות של סיני

 

מחפשת פיסה קטנה של אהבת אדם

בתוך מצור שנמשך כבר אלפיים שנה