בקוצים שבעיניים

בשפתיים נוטפות ארס

בחמלת התלתל הגולש

ברכות הנשימה היורדת ועולה

בסימני גוף פצוע ונפש חבולה

בזעקת רחמים.

בדממה.