מחר ראש של שנה חדשה

ואני חתומה

נעולה.

 

לא רוצה חותם!

רוצה פתח

לעבור דרכו

לנשב בו רוח

 

אל תחתום!

עוד לא!

אל תהיה לי מעיין חתום

 

פתח לי את שער הרחמים

גולל את האבן

תן למים לזרום ולפרוץ

לנקות את כל הלכלוך

 

ואז חתום אותי,

טהורה,

לעד.