לטבול ולשקוע

ולשקוע עוד

במקוה הספקות

מתמלא ומתרוקן

ומתמלא בעצמנו

המתרוקן

 

לטבול ולשקוע,

עד שנחנקים

ואין אויר

ונולדים מחדש