מיכאל גונופולסקי

חיברתי פעם מחזה

שני מלאכים או חניה באמצע הדרך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה