געגועים מפוזרים בחלל

לאדמה שכוחת אדם

לאהבה פשוטה, מתמסרת

לתחושה של בית ראשוני

אחד ויחיד

ואיך אוכל לשים כיסופיי במציאות?

איך אתן בהם אדמה או אדם?

גם לי יש מחסום לכיסופים