צלילת לילה

בית מדרש חשוך

מנורת שולחן דולקת יחידה

מצביעה על מה שבפנים

 

בשקט

עצמך מתחיל לדבר

קליפה אחר קליפה

 

הספרים רוקדים סביב במחול האורות

מחול הסודות

 

ופתאום

האויר נגמר

האור כבה

חוזרים לפני הים