בועז אופיר

סופר ומשורר כותב שירים ומאמרים למען קרוב לבבות בעם ישראל מחבר הספר "לחזור בתשובה מאהבה"

בית מקדש

זה יותר מאהבה... ואני לך אישה

קישורים שאקח עימי
בועז אופיר - סופר ומשורר
עולים מעלה