מאורה

פתאום נאלמתי דום...

***מכתב גלוי להיא, שהיא בעצם אני

היום בו שקלתי לצבוע לבלונד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה