מאורה

פתאום נאלמתי דום...

***מכתב גלוי להיא, שהיא בעצם אני

היצר שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה