מאורה

פתאום נאלמתי דום...

***מכתב גלוי להיא, שהיא בעצם אני

מיקרובים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה