השירים הם חיי

השירים הם הדרך להתמודד ....לאהוב...לשמוחו...

אתה לי לילות

ואולי זה הסוף?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה