השירים הם חיי

השירים הם הדרך להתמודד ....לאהוב...לשמוחו...

אמונתי

מילותיי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה