השירים הם חיי

השירים הם הדרך להתמודד ....לאהוב...לשמוחו...

מילותיי

את בכייך אשמע מולדת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה