השירים הם חיי

השירים הם הדרך להתמודד ....לאהוב...לשמוחו...

השירים הם חיי

לא מוצאת מנוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה