צֶבָע וְרָעָשׁ אדֶם וְמהוּמָה עוֹבְרִים רוֹחָשִׁים מעֶבֶר לְחוֹמָה הנְצוּרָה השוֹמֶרֶת מָרְחִיקָה וּמָבְדֶלֶת אוֹתִי מְאִתָם כוֹנֶסֶת פְנִימָה הֶמְיָה לְמָכְאוֹב נִסְגֶרֶת בְּרֶחֶם רוּחַ הלוֹך וַשוֹב חוֹם וְצִינָה מְשָׁמְשִים בְּעִרְבוּביָה סְעָרה... ומִשׂתָרֶרֶת דוּמִיָה.