אני כמו אמבה בתהליך פיצול שלא נגמר עד שלרגע אני שלם שוב מתחלקת לשניים