שֶקֶט מְבוֹרך יָרד אֶלַי שָי מרִיבוֹן עוֹלם הֶדמִים סעָרוֹת וכִיבָּה בְּעֶרוֹת אָסוּרוֹת והדְלִיק נִיצוֹץ שֶל אֶש תָמִיד