רונית רייטר

משתדלת להיות אמיתית. לשמוח ולשמח, לגדול ולגדל.

!אתה יהודי

כואב לי!!!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה