רונית רייטר

משתדלת להיות אמיתית. לשמוח ולשמח, לגדול ולגדל.

אבאמא

!אתה יהודי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה