לצאת לטייל, ללכת בשביל שצייר לנו עפרונו של ריבונו של עולם. להביט במעשי ידיו, ביצירותיו ובנופיו. ללמוד כך ציור אחר שצייר הבורא, לא פחות יפה, אלא אפילו יותר, ללמוד את הציור של נשמתך.