החשכה סוגרת סביב הראשים מורכנים, מביטים את האדמה. האדמה כאילו זועקת, מעידה על הדם שקיבלה לתוכה. כאילו אומרת "דע מאין באת ולאן אתה הולך" אם נדע להרים את המבט להסתכל אל האופק נראה את קרן האור שמתחילה לזרוח, להאיר את הארץ. נשמע את אמירתה "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" נחזור ונשפיל את המבט אך החשכה לא תסגור סביב אותה קרן האור שחדרה לליבנו אותה הידיעה שיש לנו לאן ללכת תאיר את האדמה הקדושה. קרן האור תמשיך ותלוה אותנו תמשיך ותאיר את הדרך, תמשיך ותזכיר לנו בכל רגע שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, שעם הנצח מביט קדימה אל הנצח.