שנזכה כולנו... לכתוב... לכתוב באמת... להביט על ספר החיים, לקרוא, להתבונן, להעמיק, ולהמשיך לכתוב בו. לכתוב בו - כדי להבין עוד הבנה אמיתית, כדי להעמיק יותר במה שאין גבול לעומקו, כדי ללמוד לאהוב את הספר המדהים הזה. הספר שיצר ריבונו של עולם, וגם כתב בו לראשונה, ומאז אנחנו כותבים בכל רגע ורגע, ממשיכים את יצירת ספר החיים. לכתוב... לכתוב באמת... להקשיב לצלילי נפשך, להאזין למנגינת ליבך, לפתוח חלון בתוכך לקלוט מעט מעט מאורה הגדול של נשמתך. לכתוב, כי נגעת באמת טהורה, אמיתית, מלאה ומאירה, כי אינך יכול לשמור את האמת הזאת בתוכך, כי אתה חייב להאיר ולנגן. לכתוב... לכתוב באמת... באמת...