יש כוח כזה בתורת הכוחות שקוראים לו מומחים קוהזיה- אך יש לקוראו געגוע. והכוח הזה, הוא מחזיק עולמות ומדביק חלקקים כאוחז יד ביד. ויש לקוראו געגוע. מבראשית, נברא געגוע בלב הבריאה, עת פורדה חוה מאדם שמים ממים, עץ מפיריו ומאור קטן מגדול. ולתמיד בתוך ליבה של כל בריה חתום געגוע- בחותמת של דם געגוע של שניים להיות אחד שלם עגול. והכוח הזה, ששמו געגוע, את כל חלקיקי העולם הוא מושך זה לזה מששת ימים וימשיך עוד למשוך לעולם.