מי יעלה לנו השמימה? מי יטפס עבורינו את קודש ההר? מי מ' יום, בקדושה, ומ' לילה, יתפלל לשלומו של העם הנבחר? מי יבכה, ויגער, וירחיק מההר, ויראה. וירעה ויבטיח מחר. ובעין ישזוף, את שלא תשזוף עין חי. ויזין, ויבין וידין- וחי! מי יבטיח מולדת, מי יוכל להוריש עוד טיפה של תקוה?! ואת אומה נולדת- יתפלל באהבה? מי יוביל בשממת המדבר עוללים וזקנים ויבקיע מים? מי יעלה לנו בהר? מי יעלנו השמים??