בעקבות הפיגוע בירושליים, ב - 19.08.2003 שוב, הונף הגרזן על השלום! היד המרצחת הושטה, בנתנה עילה, לששי - אלי סער. חדה כסכין, פרצה אש - להבה, בהחריבה סיכוי, לחיי שותפות. זולת, עטתה דם וזוועה; הכל נבער תופת. אולר ננעץ, בגב - התקווה הבהירה. אלה, שאינם רוצים בשלום; אלה, שבמעשי תופת, נותנים כוח, לאויבי שקט... מחי - ידם, מטיל אסון כבד, על שני העמים. חדל, מפגיעה באזרחים חפים! השפילו קרדומות ארצה! אל תתנו עילה לשרון, להציב מכשולים!