חולות – מדבר! כסות – זהב נוצץ, כבדולח. כבוהק – השמש היוקדה, ומסנוורה את עיני – הצופים! אין – יופי! שיעל בפארו על הקסם, שבחולות – השממה, אשר בזהב זוהרים!