הפועלים, הֶיוּ גאים בעמלכם!
יבוא יום ותהיו אדונים לגורלכם.
עוד יוּשָב לכם לחם-חוֹק למענו הִזַעתם;
עוד תזכו בפֶרִי שזרעתם.

לכל מקצוע מגיע כָבוֹד!
גם לעורך-דין; גם לתכנאי-מכונות.
על כולם לזכור, כי ללא פועל אף מפעל לא יעבוד;
ללא אנשי-השורה הכל יִקְפָּא וּבָטֵל יעמוד.

לאדם עַמֵל הזכות פרי-עמלו לתבוע;
זכותו להקים מתרסים וּלשבות.
השפע והקידמה שייכים לכל מאן דבעי;
ולא רק לבעלי הון-תועפות.

הפועלים, הֶיוּ גאים בעמלכם!
אל תכנעו; הילחמו על זכויותיכם.
אל הִתְרַפֵּס לכם בפני עושקיכם;
לא ירחק רגע, בו תהיו אדונים לעצמכם!