הגשם שוצף בשצף-קצף;
השמיים גלימת-סגרירים עטו.
רוח-צפון בנַשוֹב הבקיעה;
עלי-שלכת כמרבד נשרו.

השמש אל מבואות ים ירדה לנוח;
ריח-כפור אוחז באוויר.
עננים שטים על הרקיע - אפורי-העופרת;
היורה, את נהרות זִרְמַתוֹ מגביר.

מדרכות וּכבישים רַטְבוּ;
המדבר, מי-שחו התכסה.
נחלי אכזב, לאיתנם שבו.
הכל, כַים רוגש נעשה.

הגשם נוטף בשצף-קצף;
השמיים גלימת-סגרירים עטו.
נחלים וּמעיינות מאָכזבם ניעורו;
אין-קץ דשא רענן נבטו.