אופק רוטשטיין

למה רק על עצמי לספר ידעתי צר עולמי כעולם נמלה

ללא כותרת

ללא כותרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה