נפרטיטי

הפרטים שעליי הם: חולצה, סומך נופלים, תחתונים , מכנסיים, שתי סיכות ראש וקצת כסף מזומן

קרן

מפתח הלב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה